Sách Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2015

Sách Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2015NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2015”
Các bạn có thể đặt mua sách tại

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất: Những quy định mới về chi phí và hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Phần thứ hai: Xác định, quản lý và sử dụng chi phí, khoản thu trong quy hoạch, xây dựng;

Phần thứ ba: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, dự án xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước;

Phần thứ tư: Quy trình kiểm toán, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;

Phần thứ năm: Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ, sắp xếp, xử lý, quản ly và sử dụng nhà, đất;

Phần thứ sáu: Các chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà ở.

Phần thứ bảy: Luật đấu thầu và những quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ tám: Những quy định chi tiết thi hành mới nhất về luật đất đai, xác định giá đất, khung giá đất.

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/xay-dung/

Tagged In: