Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam: Một Formosa Hà Tĩnh mới – Song Thập trình bày

0
31Bình Luận:
Thưa quý thính gỉa, tình trạng quan chức tham nhũng tại VN đã dung túng cho các dự án phát triển do Trung cộng chủ xướng, không những thiếu hiệu năng kinh tế, nguy hại cho môi sinh, mà còn tạo ra những thế chiến lược đe dọa lãnh thổ và lãnh hải VN. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Lê Anh Hùng với tựa đề: “Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam: Một Formosa Hà Tĩnh mới ở đồng bằng sông Cửu Long?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here