MBA – Quản lý chất lượng – Kiểm tra và đánh giá chất lượng – Hướng dẫn giải bài tập 01

MBA – Quản lý chất lượng – Kiểm tra và đánh giá chất lượng – Hướng dẫn giải bài tập 01Dựa theo bài giảng và bài tập của TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
Môn: Quản lý chất lượng

Bài tập 4.9:
Bạn là giám đốc chất lượng cho một công ty nhận được một số lượng lớn nguyên vật liệu từ một nhà cung cấp một lô hàng 1000 đơn vị. Chi phí kiểm tra các lô hàng là $ 0.76/đơn vị. Chi phí phải gánh chịu nếu nguyên vật liệu xấu lọt vào trong quá trình sản xuất là $ 15.20/đơn vị. Một phương án chọn mẫu 75 đơn vị với số lượng chấp nhận bằng 2 đã được một số kỹ sư của bạn đề xuất. Trong quá khứ, các lô hàng được đề nghị bởi nhà cung cấp có trung bình là 3,4% bị khuyết tật.
a. Phương án chọn mẫu đó có kinh tế không?
b. Vẽ một đường đặc tính vận hành
c. Nếu bạn muốn chấp nhận chỉ các lô hàng có 4% bị khuyết tật hoặc tốt hơn thế, bạn nghĩ gì về phương án chọn mẫu do các kỹ sư đề xuất?

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/luat/

Tagged In: