Mail Merge tạo phiếu báo lương gửi hàng loạt nhân viên (Mail Merge and Bulk Email in MS Word 2016)

2
42YÊU CẦU:
Có phiếu báo lương mẫu Word, có dữ liệu lương mẫu Excel, muốn trộn dữ liệu Mail Merge thành hàng loạt phiếu báo lương, sau đó gửi email cho hàng loạt nhân viên???
Có 3 file dữ liệu:
PHIẾU LƯƠNG.docx – Mẫu phiếu lương gốc
PHIẾU LƯƠNG – tron.docx – Mẫu phiếu lương trộn excel
excel luong.xlsx – Mẫu bảng lương excel
1. CHUẨN BỊ:
Cấu hình Gmail trên Outlook

Lưu ý: Bật cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật hơn, để có thể truy cập mail bằng outlook trên máy tính.

2. THỰC HIỆN:
MỘT SỐ LỖI XUẤT HIỆN

************************
Các bạn xem hướng dẫn chi tiết ở file LƯU Ý.DOCX
excel luong.xlsx – Mẫu bảng lương excel

PHIẾU LƯƠNG.docx – Mẫu phiếu lương gốc

LƯU Ý:

#mail #merge #format#mailmergefield #trộn thư #tự động #sử dụng mail merge#BulkEmail#Excel2016

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

2 COMMENTS

  1. Nếu muốn bảo mật hơn thì bạn có thể tham khảo ở đây:
    Link: https://youtu.be/JVBgHdwoEIQ

  2. Mình muốn lưu phiếu lương ra file word và gửi phiếu lương qua email hàng loạt theo kiểu attach file cho từng người được không bạn?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here