LE TRAIN – ĐI TÌM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐẦU TIÊN Ở ĐÔNG DƯƠNG

LE TRAIN – ĐI TÌM TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐẦU TIÊN Ở ĐÔNG DƯƠNGĐi tìm tuyến đường sắt đầu tiên ở Đông Dương
——————
Nói đến những chuyến xe lửa đi về miền Tây, có lẽ người ta chỉ nghĩ đến những dự án đường sắt trong tương lai nhưng ít ai biết được rằng, gần 140 năm trước, có một tuyến xe lửa nối liền miền Đông với miền Tây Nam Bộ. Một tuyến đường sắt ngay giữa lòng Sài Gòn đã thay đổi diện mạo giao thông của Nam Kì thời Pháp thuộc và những câu chuyện về nó sẽ được kể ra đây: Đi tìm tuyến đường sắt đầu tiên ở Đông Dương.
—————–
Tài liệu tham khảo:
1. Tommy Truong79, Đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, ngày 1 tháng 8 năm 2018, tho.html?fbclid=IwAR0x67-q-SVoZ3xahCf5LwEx1fM7DIfoFzyHDtWLzIloIF9wwcqO6qULd_8

2. Nguyễn Đức Hiệp, Tuyến xe lửa đầu tiên của Đông Dương: Sài Gòn- Mỹ Tho, ngày 26 tháng 05 năm 2018, duong-sai-gon-my-tho- c51a651973.html? bclid=IwAR2uLrOQ3F1aX5If_4bXfg9LzhqnUjUMleo
PfxxQyosDZkDA2xbNz7VhrZU

3. Lưu Đức, Phan Quang, Chùm ảnh dấu tích tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, ngày 18 tháng 05 năm 2016, gon-my-tho-2071061.html?fbclid=IwAR3G-HNwZaLoP6JlutokeEscLwihecq06aSYMttFJ52FGMDpQn3mAXqKlzY

4. Trung Sơn, Điều ít biết về tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2016
cua-viet-nam-3336023.html?bclid=IwAR1Igjq2yBYmfNeiC4CWNdLjrhSGWvYOaxRp
nZssFo_Y2X3Am4QHkpsofdg

5. Phan Tư, Hải Đường, Đi tìm dấu tích tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2017,

EyKMBmthLxz7xS8kJf0OY

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/van-tai/

Tagged In: