Lập trình VBA – Bài 19 Kết nối tài khoản Gmail với Outlook để gửi mail hàng loạt bằng Excel VBA

0
30Khóa học lập trình VBA cơ bản
Th.S Nguyễn Thành Đông
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về:
+ Cách Gửi mail hàng loạt cho nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng bằng Excel VBA
Quy trình gồm 2 bước:
#1. Kết nối tài khoản Gmail với Outlook. Xem video hướng dẫn tại đây:
#2. Lập trình VBA để điều khiển Outllook gửi mail. Xem video hướng dẫn tại đây:
=========
Website:
Fan Page:

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here