Hỏi và đáp môn Kinh tế chính trị Mac Lenin – Câu 71-77

0
47172. Hỏi và đáp môn Kinh tế Chính trị Mác Lênin
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: TRẺ – 2005
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Câu 1. Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị trong lịch sử.
Câu 2. Cơ sở ra đời của Kinh tế chính trị Mác — Lênin là gì? Phân tích đối tượng và mục đích nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác — Lênin.
Phân biệt sự khác nhau giữa kinh tế chính trị với kinh tế học.
Câu 3. Phân tích nội dung, ý nghĩa và phương thức thực hiện phương pháp trừu tượng hóa của Kinh tế chính trị.
Câu 4. Phân tích các chức năng của Kinh tế chính trị Mác — Lênin và làm rõ sự cần thiết phải nghiên cứu môn học này ở nước ta.
Câu 5. Tại sao nói sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội? Ý nghĩa của nguyên lý này đối với nền kinh tế nước ta.
Câu 6. Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.
Câu 7. Thế nào là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất với vị trí là hai mặt của nền sản xuất xã hội? Hãy làm rõ mối tương quan giữa chúng.
Câu 8. Trình bày khái niệm và phân loại tái sản xuất xã hội? Phân tích mô hình tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và theo chiều sâu.
Những căn cứ để lựa chọn hai mô hình trên là gì?
Câu 9. Phân tích nội dung và vai trò của các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội.
Câu 10. Phân tích các nội dung tái sản xuất xã hội và hãy nêu nhận xét, liên hệ thực tiễn về nội dung này ở nước ta hiện nay…
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here