HD tạo tiêu đề của bảng ở đầu các trang Microsoft Excel 2010

0
45Khi một bảng tính được hiển thị trong nhiều trang thì tạo tự động để tiêu đề của bảng ở các đầu trang vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và không bị ảnh hưởng khi chúng ta thêm hay xóa đi một hoặc nhiều dòng.

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here