Gộp nội dung trên excel

0
38Gộp nội dung từ nhiều ô/ cột thành nội dung của một ô/ cột, phù hợp để áo dụng cho các dữ liệu liên quan bị tách rời thành nhiều cột (ví dụ: họ và tên bị tách thành nhiều cột có thể gộp lại thành một nội dung thống nhất).

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here