Gộp dữ liệu từ nhiều dòng trong excel

0
40Đây là công cụ Add-in A-Tools hỗ trợ các bạn gộp dữ liệu từ nhiều dòng về 1 dòng chỉ bằng công thức.
Ngoài chức năng gộp dữ liệu từ nhiều dòng, Add-in A-Tools còn là công cụ hỗ trợ gộp như liệu từ nhiều bảng tính, nhiều sheet,…, chia sẽ một file Excel cho nhiều người cùng nhập liệu, làm báo cáo động trên Excel bằng 1 công thức,…

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here