Gộp 2 layer thành 1 layer trong photoshop (how merge two layer in photoshop)

1
42Gộp 2 layer thành 1 layer trong photoshop (how merge two layer in photoshop).

Tìm hiểu photoshop cơ bản, gộp 2 hay nhiều layer thành 1 layer mới, gọn nhẹ bảng layer trong photoshop.

#merge2layer #photoshop #gop2layertrongphotoshop

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here