Giải thích các loại thư mục trong Google Drive

1
39/// Google Driver là phần mềm giúp bạn tải dữ liệu trên máy tính lên web drive.google.com một cách tự động nhằm mục đích sao lưu tránh thất lạc hoặc trao đổi chỉnh
sửa dữ liệu làm việc nhóm

/// khi cài phần mềm Google Driver lên máy tính, các hành động xóa hoặc thêm file trên máy tính sẽ đồng thời
xóa hoặc thêm file trên drive.google.com và ngược lại do đó bạn cần biết cách nó hoạt động

/// phần mềm Google Driver khi cài đặt lần đầu hoặc sau khi cài xong cần lưu ý bật đồng bộ trong phần cài đặt(Preferences), sẽ có 2 dạng thư mục sau:
“1” các thư mục được đánh dấu tích bên trong biểu tượng “cái laptop” sẽ được đồng bộ với thư mục “Máy tính” trên web drive.google.com/drive/computers
“2” các thư mục được đánh dấu tích bên trong biểu tượng “thư mục” sẽ được đồng bộ với thư mục “Drive của tôi” trên web

/// các hướng dẫn bên dưới áp dụng cho máy tính đã cài phần mềm Google Driver và đã bật đồng bộ, khi truy cập drive.google.com bạn sẽ thấy 2 thư mục:
– “Drive của tôi”:
+ khi bạn thêm ThưMục/File vào thư mục “Drive của tôi” trên web thì ThưMục/File đó cũng được download xuống thư mục dạng “2” trên máy tính và ngược lại
khi bạn thêm ThưMục/File vào thư mục dạng “2” trên máy tính thì ThưMục/File đó cũng được tải lên thư mục “Drive của tôi”
+ khi bạn xóa ThưMục/File trong thư mục “Drive của tôi” trên web thì ThưMục/File đó cũng bị xóa trong thư mục dạng “2” trên máy tính và ngược lại
+ phần mềm Google Driver có thông báo cho bạn sau khi download hoặc tải lên hoặc xóa nhưng không cho tùy chọn hủy việc đồng bộ trên
+ do đó “Drive của tôi” thường được sử dụng cho làm việc nhóm theo thời gian thực

– “Máy tính”:
+ đối với thư mục được đánh dấu đồng bộ trên máy tính:
* thêm ThưMục/File trên thư mục máy tính dạng “1” hoặc trên web thư mục “Máy tính”: ThưMục/File được đồng bộ và có thông báo nhưng không cho tùy chọn hủy đồng bộ
* xóa ThưMục/File trên thư mục máy tính dạng “1” hoặc trên web thư mục “Máy tính”: google hỏi có muốn xóa luôn TrênMây/TrênMáyTính không? không trả lời thì không xóa
+ đối với ThưMục/File bạn tải lên drive.google.com/drive/computers nhưng ThưMục/File đó không nằm trong thư mục đã được đánh dấu đồng bộ trên máy tính:
ThưMục/File sẽ được lưu trữ mà không bị ảnh hưởng bởi hành động xóa hoặc thêm trên máy tính

/// các ThưMục/File đã bị xóa có thể tìm lại trong drive.google.com/drive/trash(mình không rõ thùng rác có bị xóa vĩnh viễn định kỳ hay không)

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/cong-nghe/

1 COMMENT

  1. ong oi cái omnisphere có cách nào để cài vào ổ D không hay bắt buộc phải để ổ C vậy, reply me pls

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here