Cố định tiêu đề hàng và cột trong quá trình làm việc với Microsoft Excel 2003 | Namloan

1
35✅ Hướng dẫn các cố định tiêu đề của hàng và cột khi làm việc với Excel 2003, gim tiêu đề hiện thị ở những bảng có nhiều số liệu giúp sử lý số liệu dễ dàng và thuận tiện hơn
✅ XEM THÊM ✅
✔️ Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong word và excel:
✔️ Hướng dẫn in 2 mặt chẵn, lẻ trong Excel 2010 không cần phần mềm:
✔️ Ẩn, hiện thanh Ribbon trong excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2015,….:
✔️ Thay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell:
✔️ Cố định tiêu đề hàng và cột trong Excel 2003:
✔️ Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel:
✔️ Tạo mật khẩu cho file Excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Tùy biến đường kẻ Gridlines trong excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Cách tách họ và tên trong trong Excel:

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here