Cách đổi font chữ trong Excel không bị lỗi công thức

33
55Hướng dẫn Cách chuyển phông chữ Vntime sang Time New Roman trong Excel, chuyển đổi font chữ trong excel, chuyển font chữ Vntime sang Time New Roman trong Excel không bị lỗi phông, giữ nguyên công thức tính, phù hợp với Excel 2003, 2007, 2010, 2013
Link tải:
(Cái này dùng được cho cả word nhé, hãy chia sẻ video này lên Google + để mọi người cùng biết nhé)

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

33 COMMENTS

 1. mình bị lỗi phôn đang là vnLeoMax Times muốn chuyển sang time newroman cho nó cố định luôn thì làm thế nào vậy ad?mình đã chuyển phôn rồi nhưng để 1 lát sau thì nó bị nhảy lỗi phôn chữ tè le

 2. Em chạy cũng báo đã chuyển đổi thành công nhưng khi mở ra file vẫn như cũ ( office 2016 )

 3. a ơi chỉ e cách chỉnh sửa ngôn ngữ excel 2010 đi tự nhiên công thức đúng phải như này =average(2,2,2) mà excel máy e =average(2;3;2) ngay cả dấu '' để cách cũng báo lỗi

 4. đã thử và không thành công…:))) chuyển xong và font chữ vẫn y nguyên… cần sự giúp đỡ

 5. mình cũng thử làm như vậy, sau khi khởi động xong chon 1 file thì nhấn tiếp vào bên trong nhưng chẳng thấy thư mục nào hiển thị hết, là sao vậy?

 6. đổi ngược lại thì sao hả bác e muốn đổi từ time new roman sang vntime mà làm ko đc

 7. Trong ñoù:Teân vaät tö ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Maõ haøng vaø tra tìm trong Baûng 1
  Nôi saûn xuaát döïa vaøo 2 kyù töï cuoái cuûa Maõ haøng neáu laø AP thì ghi laø AN phuù,Neàu laø MD ghi laø Maõ ñaø coøn laïi laø Myõ an
  Vd:Maõ Haøng laø F09AP => Teân Haøng :Saét An phuù
  2)Tính ñôn vò tính:Döïa vaøo Maõ haøng tra tìm trong Baûng 1
  3)Tính ñôn giaù:Döïa vaøo Maõ Haøng ,thaùng baùn vaø tra tìm trong Baûng 1 nhöng chæ tính ñôn giaù thaùng 8 vaø thaùng 9
  Coøn laïi caùc thaùng khaùc thì ghi Cho baùo Giaù
  4)Tính thaønh tieàn:Soá Löôïng *Ñôn Giaù,Neáu tröôøng hôïp Chôø Baùo giaù thì ghi laø Tính sau
  Chữ excel sau khi tải về thì làm sao để học đc mình sài 2010 . bạn giúp mình vs

 8. cho mình hỏi mình tải về, cài đặt thì nó hiện ra là " Cannot create file "C:/Windows/Uweb.exe". access is denied " là bị làm sao hả bạn

 9. Sao bản mới của mình trên đường dẫn lại xuất hiện dòng Non_UNICODE_BACKUP vậy? Bạn có thể giải thích đc kg? Thanks!

 10. Office 2013 sao k dung duoc ban oi, sau khi chon file can chuyen doi font , thao tac như ban hdan nhưng convert processing k thưc hien duoc, lam sao day ban?

 11. mình muốn file excel mà ko đc,bạn cho m địa chỉ mail để m hỏi cho tiện đc ko?

 12. Bạn ơi cho mình hỏi mình muốn đóng mở ngoặc chữ đẫ đổi như thế nào nhỉ VD (hai trăm nghìn đồng chẵn)

 13. rất tiếc là mình ko thể nào đổi đc. chạy đi chạy lại mấy lần vẫn thế.có khi tại file excel quá lớn và nhiều dữ liệu nên ko chuyển đc

 14. Chẳng cần tải link nào về hết.
  Mở file lên bấm Ctrt A, bấm Ctrl C, bấm Ctrl F6, Xác nhận mã cần chuyển, máy báo thành công, đóng, bấm Crt V.
  nhấn tiếp Crt A, chòn font chữ chấm hết

 15. Bạn ơi sao mình muốn tải phần mềm để chuyển đổi từ vntime sang time new roman mà không biết tải ở đâu?

 16. phần mềm này chỉ chuyển được một shet thôi ah bạn. ví dụ một file chứa nhiều shet thì không chuyển được 

 17. Sao mình mở thư mục chứa file cần chuyển thì chỉ hiện những file Unicode còn những file .VNtime thì lại ko hiển thị?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here