25 Thủ Thuật Excel trong kế toán Bắt Buộc Phải Nhớ Nếu Muốn Hiệu Quả Tăng 200%

0
2425 Thủ Thuật Excel trong kế toán Bắt Buộc Phải ghi nhớ Nếu Muốn đạt Hiệu Quả công việc Tăng 200%. Mỗi thủ thuật là một tuyệt chiêu giúp bạn thành thạo Excel 2016 mới nhất và nâng cao hiểu quả công việc.

Các thủ thuật excel 2016 có trong nội dung của Video như sau:
1- Cách đánh số thứ tự tự động trong excel
2- Điền số ngẫu nhiên vào bảng tích bằng hàm Randbetween
3- Thủ thuật chọn tất cả bảng tính excel
4- Công cụ phân tích nhanh Quick Analysis (Ctrl + Q)
5- Lọc dữ liệu trong excel 2016 Filter
6- Tạo data list danh sách trỏ xuống, tính hàm trung bình Average
7- Tự động căn độ rộng cột, tự động căn độ rộng hàng trong excel mới nhất
8- Chuyển dữ liệu hàng thành cột, chuyển dữ liệu cột thành hàng trong excel
9- Xóa dữ liệu trùng nhau trong bảng tính excel Remove duplicates
10- Cách sử dụng hàm Vlookup
11- Dán giá trị cho biểu thức
12- Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong excel
13- Cách sử dụng hàm Countifs
14- Tham chiếu tuyệt đối, phím tắt F4
15- Xem công thức trong ô excel
16- Định dạng bảng tính có điều kiện
17- Cố định ô tiêu đề, cách cố định cột và hàng trong excel Freeze Panes, Freeze Top Row, Freeze First Column
18- Điều hướng nhanh vị trí con trỏ chuột
19- Dự đoán xu hướng Forecast Worksheet
20- Cách dùng hàm SumIFs nhiều điều kiện
21- Cách dùng hàm IFERROR
22- Hàm tự tìm kiếm dữ liệu Goal seek
23- Chuyển chuỗi ký tự thành cột, tách họ tên sang cột khác
24- Các hàm xử lý text như hàm LEN, hàm Left, Right, Mid, Proper, Trim, Upper…
25- Ghép nối nhanh, gộp cột họ tên đệm với cột tên trong excel

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/cong-nghe/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here